Projecte Educatiu

L’EMMSQV té l’objectiu d’oferir un ensenyament musical de qualitat, pedagògicament innovador i dirigit especialment als infants i joves de 3 a 18 anys, i també als adults de totes les edats que desitgin endinsar-se en el món de la música.Per tal d’arribar a tots els alumnes, a l’EMMSQV apliquem una metodologia respectuosa amb la diversitat de capacitats, interessos i motivacions.

El nostre sistema d’ensenyament permet als alumnes fer un aprenentatge significatiu, vinculant estretament els aprenentatges conceptuals i teòrics amb els pràctics. Un dels trets més importants que caracteritza l’escola de música és el valor que es dóna al fet educatiu, amb un èmfasi molt especial a les actituds, valors i normes que es desprenen d’aquest, com a aspectes que la música pot desenvolupar esplèndidament.

Deixa un comentari